PostHeaderIcon Nowe dane kontaktowe!

Informuję, że zmianie uległy dane kontaktowe. Nowy numer telefonu to: 799-115-403 oraz adres mailowy: aleksandra.pawzun@outlook.com.

Od pierwszego września 2015 obowiązuje również nowy cennik -> aktualny cennik usług logopedycznych.

Zapraszam do kontaktu – mgr Aleksandra Pawzun

PostHeaderIcon Zaświadczenia na studia stwierdzające brak wady wymowy

Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia stwierdzającego brak wady wymowy dla osób ubiegających się o przyjęcie na określone kierunki studiów. Zaświadczenie wydawane jest po uprzednim krótkim badaniu logopedycznym. Proszę o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia godziny spotkania. Koszt badania wraz z zaświadczeniem wynosi 50 zł.

PostHeaderIcon Na co zwrócić uwagę przy wyborze przedszkola dla naszego dziecka w Bydgoszczy?

Wybierając przedszkole dla swojego dziecka warto zastanowić się, na co należy zwrócić uwagę. Wszyscy rodzice wiedzą jak ważna jest przyjazna atmosfera, dobre wyposażenie, piękne zabawki oraz życzliwi wychowawcy. Jednak warto zadać sobie pytanie , czy to wystarczy, aby nasze dzieci rozwijały się i wykorzystały ten niezwykle ważny czas, który spędzają w przedszkolu.

Wiek przedszkolny to okres, w którym dziecko bardzo intensywnie się rozwija. Następuje znaczny postęp w sferze komunikacji. Wybierając przedszkole dla swojej pociechy dobrze jest wiedzieć, czy osoby, które mają poprowadzić nasze dziecko przez jeden z najważniejszych etapów jego rozwoju są do tego odpowiednio przygotowane. Często zdarza się, że zajęcia logopedyczne w przedszkolu prowadzone są przez osoby, które nie zostały do tego odpowiednio przygotowane. Nie są to logopedzi, ale nauczyciele przedszkolni prowadzący „zajęcia logopedyczne” Zdecydowanie należy zapytać, czy w przedszkolu, do którego mamy zamiar zapisać swoją pociechę jest specjalistyczna opieka logopedyczna. Sprawdź zatem czy w przedszkolu, które masz zamiar wybrać dla swojego dziecka;

1. Jest logopeda – specjalista, który został odpowiednio przygotowany do tego, aby prowadzić zajęcia korzystne dla Twojego dziecka,

2. Czy logopeda podwyższa swoje kwalifikacje i doskonali się w swoim zawodzie.

3. Czy logopeda posiada odpowiednie wyposażony warsztat pracy – ciekawe pomoce logopedyczne(gry, zabawy, materiały obrazkowe), dzięki którym Twoje dziecko z chęcią będzie uczyło się prawidłowej wymowy.

4. Czy logopeda w Twoim przedszkolu zna nowoczesne metody, programy multimedialne, które sprawiają, że terapia jest atrakcyjna.

5. Czy logopeda wyposaży Twoje dziecko w materiały do ćwiczeń w domu niezbędne do uzyskania zadowalających efektów terapii.

PostHeaderIcon Terapia afazji i dysartrii

afazja i dysartria

afazja i dysartria

Zapraszam osoby, które z różnych przyczyn utraciły zdolność komunikowania się. Prowadzę terapię osób dorosłych z zaburzeniami neurologicznymi. Moja oferta obejmuje terapię pacjentów z afazją oraz dysartrią. Długość zajęć oraz ich częstotliwość uzależniona jest od sił i możliwości pacjenta. Zawsze ustalamy ją indywidualnie. Terapia obejmuje ćwiczenia mające na celu pomoc choremu w przywróceniu zdolności porozumiewania się. Dysponuję dużą ilością pomocy logopedycznych przeznaczonych dla osób dorosłych. W ramach zajęć zostawiam u pacjenta materiały do ćwiczeń, aby mógł korzystać z nich wraz z rodziną. Zaangażowanie bliskich w rehabilitację ma ogromny wpływ na powodzenie terapii.
Posiadam doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi. Tytuł neurologopedy uzyskałam na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyłam także szkolenie z zakresu teorii, diagnozy i terapii dysartrii u osób z zaburzeniami neurologicznymi.
Ze względu na sytuację zdrowotną osób z afazją / dysartrią dojeżdżam także do domu pacjenta na terenie Bydgoszczy i okolic.

PostHeaderIcon Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w zajęciach dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu. Rozwiną one zdolności manualne, poprawią koncentrację uwagi, analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową. Ćwiczenia te ułatwią naukę skomplikowanych procesów czytania, pisania oraz przygotują dziecko do nauki szkolnej.
Pisanie jest trudną umiejętnością dla dziecka rozpoczynającego naukę. To czynność złożona, wymagająca współdziałania wielu elementów. Zarówno pisanie jak i czytanie to procesy, których warunkiem jest prawidłowe funkcjonowanie analizatora słuchowego i wzrokowego oraz prawidłowa wymowa. Bardzo ważna jest także umiejętność koordynowania wszystkich elementów biorących w nim udział. Dla poprawności procesu nauki pisania mają znaczenie różne sprawności dziecka. Nabywanie umiejętności czytania i pisania w wielu wymiarach angażuje dziecko do wykonywania określonych działań. Wśród nich wymienia się czynności:

 • Sensoryczne, czyli wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne.
 • Ruchowe, czyli artykulacyjne oraz wszelkie ruchy manualne oznaczające ruchy ręki podczas pisania.
 • Poznawcze, czyli pamięć i spostrzeganie.

Ponadto jako podstawę wskazuje się procesy umysłowe, które są niezbędne aby czynność pisania mogła mieć miejsce.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – cena: 40 PLN/45 minut

PostHeaderIcon Wspomaganie rozwoju dziecka

Zapraszamy wszystkie dzieci na zajęcia logopedyczne wspomagające rozwój mowy. Są to ćwiczenia, gry i zabawy, które doskonalą mowę oraz wszechstronny rozwój dziecka. Ładną wymowę warunkuje prawidłowy sposób oddychania, sprawne artykulatory i szereg innych funkcji biorących udział w procesie tworzenia mowy. Wszystkie te elementy są pobudzane podczas zajęć profilaktycznych. Warto pamiętać, że mowa nie jest odrębną funkcją. Jest ona nierozłącznie związana z analizą i syntezą wzrokową oraz słuchową, które biorą udział w procesie czytania i pisania. Zajęcia wspomagające rozwój mają więc ogromne znaczenie dla wyrównywania różnic między programem realizowanym w przedszkolach oraz w szkołach, a także różnic rozwojowych pomiędzy dziećmi. Wśród zabaw logopedycznych realizowane są następujące cele:

 • Usprawnianie aparatu artykulacyjnego
 • Nauka prawidłowego oddychania
 • Wzbogacanie słownictwa
 • Usprawnianie manualne
 • Rozwijanie umiejętności budowania zdań
 • Doskonalenie spostrzegawczości słuchowej oraz wzrokowej
 • Usprawnianie różnicowania głosek
 • Stymulowanie rozwoju mowy dziecka, pobudzanie do mówienia
 • Doskonalenie umiejętności syntezy i analizy słuchowej
 • Przygotowanie do nauki czytania i pisania

PostHeaderIcon Badania logopedyczne i foniatryczne w WOMP w Bydgoszczy

W październiku został zrealizowany projekt dotyczący profilaktyki zaburzeń głosu finansowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Program powstał przy współpracy Wojewódzkich Ośrodków Medycyny Pracy. Wzbudził ogromne zainteresowanie nauczycieli z bydgoskich szkół. Osoby w nim uczestniczące zostały objęte badaniem foniatrycznym, laryngologicznym oraz logopedycznym. Uczestnicy mogli dowiedzieć się w jaki sposób używać głosu tak aby cieszyć się nim jak najdłużej. Konsultacja logopedyczna polegała na wskazaniu zasad higieny oraz prawidłowej emisji głosu.

Na właściwą emisję głosu składają się następujące elementy :

 • prawidłowy tor oddechowy,
 • prawidłowa czynność fałdów głosowych,
 • odpowiednie używanie rezonatorów,
 • wyraźna artykulacja

Po przedstawieniu ogólnych zasad teoretycznych przeprowadziłam także instruktaż ćwiczeń oddechowych, fonacyjnych oraz artykulacyjnych. Ćwiczenia te są bardzo przydatne dla osób zawodowo posługujących się głosem. Pamiętajmy, że głos to narzędzie pracy wielu osób w tym między innymi nauczycieli, dziennikarzy oraz duchownych.

PostHeaderIcon Zaburzenia mowy a niepowodzenia szkolne

Zaburzenia mowy a problemy w szkole

Zaburzenia mowy a problemy w szkole

Dziecko mające zaburzenia mowy napotyka szereg problemów. Są to trudności w nauce, problemy emocjonalne związane z brakiem poczucia sukcesu, a co za tym idzie zniechęcenie do uczenia się.

Jednym z ważnych problemów dzieci uczęszczających do szkół podstawowych są trudności z szeroko rozumianą komunikacją. Chodzi tu zarówno o porozumiewanie się za pomocą mowy, jak i o pisanie oraz czytanie. Mowa ustna w pewnym sensie określa mowę pisemną i jest z nią związana pod wieloma względami. Wraz z dorastaniem okazuje się, że mowa oraz pismo nie pozostają bez znaczenia dla innych dziedzin, z którymi dziecko musi zmierzyć się w szkole. Umiejętność prawidłowej wymowy oraz pisowni to podstawy, bez których utrudniona jest nauka w wielu aspektach.

Trudności w czytaniu i pisaniu, które występują w początkowych latach nauki mają znaczenie dla lat późniejszych. Uczniowie, u których zjawisko trudności w pisaniu będzie utrzymywało się długi czas, mogą mieć z nim problemy także później. Konsekwencje mogą być takie, że dziecko będzie pisało niechętnie oraz coraz mniej. W znacznym stopniu spowoduje to zniechęcenie, a co za tym idzie gorsze wyniki w nauce.

PostHeaderIcon Kiedy warto zgłosić się z dzieckiem do logopedy?

Logopeda Bydgoszcz

Kiedy należy skonsultować się z Logopedą?

Mowa dziecka ma ogromne znaczenie dla jego ogólnego rozwoju. Bagatelizowanie zaburzeń mowy może powodować szereg trudności. Warto więc w porę zgłosić się do logopedy, żeby tych trudności uniknąć. Prawidłowy rozwój mowy dziecka zakłada zamianę głosek trudniejszych na łatwiejsze do momentu osiągnięcia przez dziecko pewnego wieku. Jeżeli więc na przykład dziecko ma 3 lata i nie wymawia prawidłowo głosek sz, ż, cz, dż lub r, to nie ma jeszcze powodu do niepokoju. Warunkiem jest jednak zastępowanie tych głosek przez inne – łatwiejsze. Poniżej umieszczone zostały symptomy, które mogą świadczyć o konieczności konsultacji z logopedą:

 • Dziecko ukończyło 3 rok życia i porozumiewa się z otoczeniem jedynie za pomocą gestów, tworów językowych zrozumiałych jedynie dla najbliższego otoczenia.
 • Dziecko ukończyło 3 rok życia i nie wymawia samogłosek.
 • Mowa dziecka nie rozwija się, nie następuje wzrost liczby używanych przez nie słów.
 • Dziecko ukończyło 4 rok życia i mówi bardzo mało, a poziom zrozumiałości jego mowy zdecydowanie odbiega od zrozumiałości mowy jego rówieśników.
 • Dziecko ukończyło 4 rok życia i zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne ( np. zamienia głoski g na k, d na t, b na p itd.)
 • Dziecko większość czasu oddycha przez usta, także podczas snu.
 • Dziecko mówi przez nos.
 • Masz wątpliwości, czy budowa narządów mowy Twojego dziecka jest prawidłowa.
 • Dziecko podczas wymawiania niektórych głosek wsuwa język między zęby.
 • Dziecko zastępuje niektóre głoski trudnymi do określenia dźwiękami.
 • Nie masz pewności, czy dziecko dobrze słyszy.

Należy pamiętać, że każde dziecko rozwija się w innym tempie i nie powinno się jedynie porównywać jego mowy z rówieśnikami. Ważne jest aby bacznie obserwować, jak rozwój mowy dziecka się rozwija. O zaburzeniach w mowie świadczą niezgodności z normą rozwojową. Stopień rozwoju mowy dziecka jest określany przez logopedę po przeprowadzeniu dokładnej diagnozy.

PostHeaderIcon Logopedycznym tytułem wstępu

Logopeda Bydgoszcz

Logopeda Bydgoszcz

Każde dziecko jest wyjątkowe i rozwija się we własnym tempie. Ważne jest aby otrzymywało od dorosłych odpowiednie wsparcie. W moim gabinecie znajdzie je każde dziecko. Zarówno dzieci nieśmiałe jak i te nieco śmielsze odnajdą tu przyjazną atmosferę oraz fachową, dostosowaną do ich potrzeb pomoc niezbędną do osiągnięcia sukcesu. Prowadzona przeze mnie terapia logopedyczna zawsze dostosowana jest do wieku, stopnia rozwoju oraz zainteresowań dziecka.
Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych metod, ciekawych gier i pomocy dydaktycznych, a także programów multimedialnych wspomagających naukę prawidłowej wymowy. Dzięki temu nasze spotkania są interesujące oraz atrakcyjne dla dzieci i tym samym bardziej skuteczne.
Bardzo ważny jest wkład pracy rodziców w terapię dziecka. Regularne ćwiczenia są niezbędne do szybszego osiągnięcia imponujących efektów. Dlatego po każdym spotkaniu Państwa dziecko zabiera materiały do ćwiczenia w domu. Rodzice każdorazowo otrzymują wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu.
mgr Aleksandra Pawzun

logopeda bydgoszcz

Jestem osobą pogodną, która łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi oraz ich rodzicami. Zawsze marzyłam o pracy z dziećmi, gdyż mają one w sobie dużo radości, której często brakuje dorosłym. Postanowiłam zostać logopedą, aby tą radość pielęgnować poprzez niwelowanie trudności wynikających z zaburzeń mowy u dzieci. Praca z małymi podopiecznymi niesie ze sobą trudności ale także radość z osiąganych efektów. Pragnę aby terapia logopedyczna nie była dla dziecka męczącą, żmudną pracą ale odkrywaniem prawidłowej wymowy poprzez naukę połączoną z wesołą zabawą. czytaj dalej