Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu

Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w zajęciach dla dzieci mających trudności w czytaniu i pisaniu. Rozwiną one zdolności manualne, poprawią koncentrację uwagi, analizę i syntezę słuchową oraz wzrokową. Ćwiczenia te ułatwią naukę skomplikowanych procesów czytania, pisania oraz przygotują dziecko do nauki szkolnej.
Pisanie jest trudną umiejętnością dla dziecka rozpoczynającego naukę. To czynność złożona, wymagająca współdziałania wielu elementów. Zarówno pisanie jak i czytanie to procesy, których warunkiem jest prawidłowe funkcjonowanie analizatora słuchowego i wzrokowego oraz prawidłowa wymowa. Bardzo ważna jest także umiejętność koordynowania wszystkich elementów biorących w nim udział. Dla poprawności procesu nauki pisania mają znaczenie różne sprawności dziecka. Nabywanie umiejętności czytania i pisania w wielu wymiarach angażuje dziecko do wykonywania określonych działań. Wśród nich wymienia się czynności:

  • Sensoryczne, czyli wzrokowe, słuchowe i kinestetyczne.
  • Ruchowe, czyli artykulacyjne oraz wszelkie ruchy manualne oznaczające ruchy ręki podczas pisania.
  • Poznawcze, czyli pamięć i spostrzeganie.

Ponadto jako podstawę wskazuje się procesy umysłowe, które są niezbędne aby czynność pisania mogła mieć miejsce.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu – cena: 40 PLN/45 minut